KATARZYNA KONSTANTY

O kancelarii

Tel.: +48 602 288 696
E-mail: katarzyna@konstanty.com.pl

Języki: angielski

Katarzyna Konstanty, Adwokat

Posiada 16 lat doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych – które kontynuuje od 2011 r. jako aplikant adwokacki i od 2013 r. jako adwokat przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

W ramach doświadczenia zawodowego współpracowała z cenionymi partnerami biznesowymi z rynku inwestycji budowlanych, nieruchomości, rynku usług telekomunikacyjnych, usług deweloperskich w ramach kooperacji z renomowanymi krakowskimi kancelariami prawnymi oraz prowadząc od 2014 roku indywidualną kancelarię adwokacką. Uzyskała także zaufanie od pomiotów indywidualnych, dla których prowadziła ich sprawy majątkowe oraz rodzinne, wymagające szczególnego planowania i strategicznego działania. Aktualnie kontynuuje rozwój zawodowy rozwijając własną kancelarię prawną.

 • Wyspecjalizowała się w obsłudze spraw spornych, które prowadzi począwszy od etapu negocjacji do egzekucji. Specjalizację zawodową adwokat Katarzyny Konstanty stanowią cywilne i gospodarcze procesy sądowe, wśród których dominują spory budowlane, wymagające specyficznej wiedzy techniczne, technologicznej i doświadczenia.
 • Na drugim biegunie działalności leżą sprawy rodzinne, w których prowadzeniu i dla osiągnięcia zamierzonych celów – również strategia, stanowczość i konsekwencja podejmowanych działań są kluczowe.
 • Szeroki zakres przedmiotowy spraw sądowych i niejednokrotne ich prowadzenie w oparciu o niejasne zapisy kontraktów, ukształtował naturalnie kolejną specjalizację adwokat Katarzyny Konstanty – tj. prawo kontraktowezabezpieczenia kontraktówinwestycji, w zakresie której Pani Adwokat skutecznie realizuje doradztwo prawne, mając na uwadze zagrożenia związane z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem kontraktu.

Doświadczenie zawodowe adwokat Katarzyny Konstanty obejmuje następujące obszary działalności:

 • Procesy sądowe, spory gospodarcze, cywilne i karno-skarbowe – skomplikowane procesy sądowe w sprawach gospodarczych, w których skutecznie reprezentowała m.in. wykonawców i inwestorów inwestycji budowlanych w sporach dotyczących roszczeń z zakresu prawa budowlanego, cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych;
 • Procesy dotyczące egzekucji zabezpieczeń kontraktów, dochodzenie roszczeń o wykonanie, zapłatę, zaniechanie, ze szczególnym uwzględnieniem procesów z branży budowlanej (prawo budowlane);
 • Strategie, analizy, doradztwo prawne i spory sądowe w zakresie wad robót budowlanych z tytułu rękojmi, gwarancji, nienależytego wykonania zobowiązań powstałych na osi deweloper – nabywca lokalu, deweloper – wspólnoty mieszkaniowe (wady budowlane, roboty budowlane);
 • Analizy, strategie, doradztwo w przedmiocie spraw spornych z dziedziny prawa telekomunikacyjnego i prawa ochrony konkurencji, z sukcesami w sporach przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz w postępowaniach przed organami regulacyjnymi z dziedziny telekomunikacji w ramach reprezentacji jednego z czołowych uczestników rynku telekomunikacji w Polsce (prawo telekomunikacyjne);
 • Sprawy sporne z dziedziny papierów wartościowych (obligacje, papiery wartościowe);
  W dniu 27 lutego 2020 r. na skutek działań adwokat Katarzyny Konstanty Sąd Najwyższy podjął do sygn. akt III CZP 55/19 uchwałę w sprawie legitymacji czynnej obligatariusza w sporze z dłużnikiem rzeczowym, na którego nieruchomości obligatariusz posiada zabezpieczenie hipoteczne, uzyskując w Uchwale Sądu Najwyższego potwierdzenie legitymacji czynnej obligatariusza, mimo ustanowienia i działania obok administratora hipoteki (hipoteka, administrator hipoteki, obligacje);
 • Reprezentację podmiotów gospodarczych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (upadłość, restrukturyzacja); adw. Katarzyna Konstanty współpracuje z doradcami restrukturyzacyjnymi i doradcami podatkowymi co pozwala zoptymalizować obsługę spraw na Państwa rzecz poprzez doświadczenie, fachowe doradztwo i właściwe strategie działania;
 • Analizy, doradztwo, obsługę prawną transakcji dotyczących nieruchomości (nabycie nieruchomości, hipoteka, umowa przedwstępna, sprzedaży nieruchomości, inwestycje, podatki);
 • Obsługę prawną i doradztwo w sprawach majątkowych (doradztwo w zakresie sukcesji majątku, umowy majątkowe, podział majątku, dział spadku);
 • Obsługę prawną, doradztwo, reprezentację przed sądami w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (prawo rodzinne, władza rodzicielska, rozwód, alimenty);
 • Postępowania karno-skarbowe – w których adw. Katarzyna Konstanty wykorzystuje wiedzę nabytą w trakcie podyplomowych studiów z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego (prawo karne-skarbowe) ukończonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W ramach działalności zawodowej adwokat Katarzyna Konstanty ściśle współpracuje z zaufanymi i doświadczonymi partnerami, z którymi obsługuje wspólnie większe projekty i od których uzyskuje pomoc merytoryczną w sprawach bieżących.

O kancelarii