DORADZTWO W SPRAWACH PODATKOWYCH

Pozostałe obszary działalności

Doradztwo prawne w sprawach podatkowych

Klient indywidulany i współpraca z Nim to wyróżnienie i zaufanie. Doradzamy Klientom w sprawach finansowych, w tym podatkowych, w zakresie planów inwestycyjnych i ich skutków, restrukturyzacji, budujemy i przekształcamy firmy Klientów oraz pomagamy w sprawach rodzinnych i majątkowych, zaś nasze doświadczenie i wiedzę zawdzięczamy współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin prawa.

Doradztwo w sprawach indywidualnych obejmuje między innymi następujące zakresy prawne:

 • Analizy i opracowania dotyczące sukcesji majątków rodzinnych.
 • Podział majątku – przygotowywanie i obsługa kontraktów regulujących podział majątku / postępowania sądowe o podziału majątku.
 • Optymalizacje struktur firmowych.
 • Doradztwo w kwestiach podatkowych – w tym dotyczących opodatkowania dochodów osobistych jako inwestorów, przedsiębiorców.
 • Doradztwo i prowadzenie spraw rozwodowych i dotyczących opieki nad dziećmi.
 • Prowadzenie spraw spornych o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o podział majątku spadkowego.
 • Pomoc w bieżących sprawach dnia codziennego (analiza umów, pełnomocnictwa, doradztwo w przedmiocie nabywania dóbr, ich finansowania oraz skutków podatkowych powyższego).
 • Zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych, karnych i administracyjnych.
 • Sprawy rozwodowe, sprawy o separacje.
 • Doradztwo prawne w procesie kupna lub sprzedaży nieruchomości.
 • Obsługę spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych.
 • Sprawy odszkodowawcze i o zadośćuczynienia.
 • Sprawy karno-skarbowe.

Pozostałe obszary działalności