KANCELARIA

O kancelarii

Kancelaria

Adwokat Katarzyna Konstanty wraz z zespołem doświadczonych adwokatów i radców prawnych w sposób kompleksowy zapewnia obsługę prawną podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

Doświadczenie

Zespół Kancelarii to doświadczeni adwokaci i radcowie prawni oraz specjaliści z dziedzin prawa podatkowego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Każdy ze współpracowników przez wiele lat praktykował w renomowanych kancelariach prawnych w Krakowie lub Warszawie, by aktualnie samodzielnie realizować cele zawodowe z wykorzystaniem nabytych umiejętności przy realizacji większych projektów prawych. Wśród członków zespołu są także dydaktycy, wykładowcy, nauczyciele, którzy na co dzień dzielą się swoją wiedzą prawną, nieustannie podnosząc własne kompetencje, aby uczyć i świadczyć pomoc prawną coraz lepiej. Członkowie zespołu nie przestają się także rozwijać i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe na szkoleniach zewnętrznych oraz studiach podyplomowych.

Zaangażowanie

Świadczenie usług prawnych zawsze jest związane z ryzykiem, także jeśli dotyczy pozornie błahych kwestii. Nie obiecujemy, że sprawę wygramy, zapewniamy Państwa natomiast, że podejmiemy wszelkie możliwie kroki by sprawę wygrać.

Oferujemy Państwu ponadprzeciętne zaangażowanie oraz staranność podejmowanych działań, poparte wiedzą i doświadczeniem.

Strategie

Zanim zgodzimy się na reprezentację lub świadczenie obsługi prawnej, upewniamy się, że nasi klienci rozumieją wszystkie korzyści i zagrożenia związane z proponowanym przez nas rozwiązaniem lub strategią działania. Naszym celem jest zapewnienie Państwu narzędzi i przekazanie wiedzy niezbędnej do podjęcia świadomej decyzji w tym zakresie.

Każda sprawa podlega wstępnej analizie i ocenie, która obejmuje:

  • zebranie i podsumowanie faktów oraz ocenę sytuacji prawnej;
  • wskazanie meritum sprawy;
  • wskazanie proponowanych rozwiązań, opcji działań prawnych oraz korzyści i wad proponowanych rozwiązań;
  • oszacowanie szans osiągnięcia celu;
  • wskazanie potencjalnych skutków proponowanych rozwiązań;
  • przedstawienie potencjalnych kosztów związanych z realizacją proponowanych rozwiązań prawnych i ryzyka jakie jest z nimi związane.

W oparciu o powyższe informacje, Państwo decydujecie się na kolejne kroki prawne z naszym udziałem lub z nich rezygnujecie. Każde nasze działanie znajduje podstawy w ustalonych zasadach współpracy.

Zasady współpracy

Przed przystąpieniem do współpracy i podjęciem działań, ustalamy zasady wynagrodzenia i upewniamy się, że wszystkie kwestie finansowe są zrozumiałe, aby zasady współpracy i rozliczeń były czytelne i transarentne.

Uznajemy technologię jako narzędzie, które pomaga nam skuteczniej obsługiwać naszych klientów, dlatego organizujemy spotkania on line i świadczymy pomoc prawną za pomocą środków przekazu na odległość, ułatwiając tym samym Państwu dostęp do usług oraz zapewniając szybkość wymiany informacji.

Uczciwość we współpracy, transparentność zasad oraz sprawność działania to nasze dewizy.

Zapraszamy do współpracy
Katarzyna Konstanty, adwokat

O kancelarii