OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Pozostałe obszary działalności

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki osobowe,
  • spółki kapitałowe,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
  • stowarzyszenia oraz fundacje.

Oferujemy doraźną pomoc prawną w zakresie indywidualnych zagadnień prawnych (konsultacje, analizy, opinie prawne) oraz obsługę bieżącą w toku Państwa działalności gospodarczej.

Zakres obsługi prawnej obejmuje co do zasady:

  • Wybór optymalnej formy organizacyjnej z punktu widzenia zamierzonej działalności gospodarczej.
  • Sporządzenie projektu umowy spółki, statutu, pomoc w rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  • Bieżące doradztwo prawne – udzielanie odpowiedzi na pytania prawne, opiniowanie umów, w tym pracowniczych, przygotowywanie projektów umów handlowych, o współprace, o pracę, uczestnictwo w negocjacji kontraktów, przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego, wniosków, pism, wezwań do podmiotów trzecich i organów.
  • Obsługę odzyskiwania należności i innych spraw spornych.

Oczywiście Państwa potrzeby prawne determinowane są specyfiką branży w jakiej Państwo działacie, wielkością przedsiębiorstwa i aktualną sytuacją finansowa i gospodarczą oraz planami inwestycyjnymi.  

Pozostałe obszary działalności