NIERUCHOMOŚCI

Pozostałe obszary działalności

Nieruchomości

Oferujemy Państwu pomoc prawną w następujących obszarach:

  • wykonujemy analizy prawne dotyczące stanu prawnego nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem ważności czy wadliwości decyzji administracyjnych, wpisów do księgi wieczystej, praw obciążających nieruchomość);
  • prowadzimy postępowania mające na celu uzyskanie postulowanych decyzji administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, postępowania o zasiedzenie, spadkowe, zniesienia współwłasności nieruchomości;
  • weryfikacji umów dot. nieruchomości (sprzedaży, najmu) oraz w prowadzeniu negocjacji zmierzających do ich zawarcia;
  • realizacji inwestycji budowlanych – na każdym etapie.

Pozostałe obszary działalności