SPRAWY CYWILNE

Pozostałe obszary działalności

Sprawy cywilne

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą spraw z zakresu prawa cywilnego, począwszy od doradztwa w zakresie pojedynczej umowy, wykonania opinii w bieżących sprawach życia codziennego do obsługi skomplikowanych inwestycji.

Zakres oferowanych usług:

  • Przygotowywanie, korekty, negocjacje umów.
  • Reprezentacja w sprawach powstałych na tle nienależytego wykonania zobowiązań w tym o odszkodowania, kary umowne.
  • Prowadzenie spraw o odszkodowania, zadośćuczynienia (delikty).
  • Reprezentacja w sprawach o ochronę dóbr osobistych – realizacja roszczeń majątkowych i niemajątkowych.
  • Pomoc prawna w sprawach spadkowych – doradztwo prawne oraz reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku i zniesienie współwłasności;
  • Pomoc prawna oraz reprezentacja przed sądami w sprawach rodzinnych (opieka nad dzieckiem, separacja, rozwód).
  • Pomoc prawna w sprawach sąsiedzkich (postępowania o immisje, dot. ustanowienia służebności, naruszenia posiadania).
  • Doradztwo w sprawach osobistych i majątkowych spraw autorskich.

Pozostałe obszary działalności