RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI

Pozostałe obszary działalności

Restrukturyzacje i upadłości

Oferujemy doraźną oraz kompleksową pomoc prawną w zakresie indywidulanych zagadnień prawnych (konsultacje, analizy, opinie prawne) oraz reprezentację w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.

Zakres obsługi prawnej obejmuje:

  • Bieżące doradztwo prawne – udzielanie odpowiedzi na pytania prawne, opiniowanie umów, spraw przedstawionych pod kątem szans powodzenia i zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu.
  • Reprezentujemy przedsiębiorców i osoby fizyczne jako wierzycieli albo dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych. W ramach naszych czynności przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, wnioski o zabezpieczenie majątku dłużnika, zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwy, składamy wnioski o uzupełnienie listy wierzytelności i następnie reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych wywołanych powyższymi działaniami.
  • Reprezentujemy klientów w trakcie postępowań w radzie wierzycieli, w trakcie zgromadzeń wierzycieli, względem pozostałych uczestników postępowań, w tym m.in. obligatariuszy, osoby fizyczne, zarządców.
  • Reprezentujemy obligatariuszy w postępowaniach.
  • Posiadamy doświadczenie we współpracy z zarządcami restrukturyzacyjnymi oraz syndykami, polegające na reprezentowaniu spraw upadłego i podmiotu restrukturyzowanego i oferujmy kompleksową obsługę spraw podmiotu restrukturyzowanego oraz upadłego w imieniu doradcy restrukturyzacyjnego/ syndyka.

Pozostałe obszary działalności