SPRAWY RODZINNE

Pozostałe obszary działalności

Sprawy rodzinne

Adwokat Katarzyna Konstanty wraz z zespołem prowadzi sprawy rodzinne z powodzeniem od wielu lat i oferuje w tym zakresie pomoc prawną obejmującą poniższe obszary:

  • Sprawy o rozwód i separację – reprezentacja na etapie postępowania mediacyjnego oraz w procesie sądowym.
  • Sprawy majątkowe małżonków – doradzamy w zakresie uregulowania kwestii majątkowych w czasie trwania małżeństwa oraz po jego ustaniu, reprezentujemy klientów sprawach o podział majątku wspólnego małżeńskiego.
  • Sprawy o alimenty oraz dotyczące władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem oraz kontaktów z dzieckiem.
  • Sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka, realizacji władzy rodzicielskiej w sytuacji braku porozumienia pomiędzy małżonkami.
  • Badanie przez OZSS – przygotowanie. W sprawach rodzinnych wielokrotnie kluczowe jest doświadczenie w przedmiocie weryfikacji kompetencji stron do wykonywania władzy rodzicielskiej przez OZSS (Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych), którego zadaniem jest sporządzenie, na zlecenie sądu, opinii w sprawach rodzinnych, opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Badania i testy przeprowadzane przez biegłych OZSS wymagają należytego przygotowania, które Państwu oferujemy także w ramach naszych usług w oparciu o szerokie doświadczenie w tym zakresie.

Pozostałe obszary działalności