WSPÓŁPRACOWNICY

O kancelarii

Tel.: +48 602 288 696
E-mail: katarzyna@konstanty.com.pl

Języki: angielski

Katarzyna Konstanty, Adwokat

Posiada 16 lat doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych – które kontynuuje od 2011 r. jako aplikant adwokacki i od 2013 r. jako adwokat przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

W ramach doświadczenia zawodowego współpracowała z cenionymi partnerami biznesowymi z rynku inwestycji budowlanych, nieruchomości, rynku usług telekomunikacyjnych, usług deweloperskich w ramach kooperacji z renomowanymi krakowskimi kancelariami prawnymi oraz prowadząc od 2014 roku indywidualną kancelarię adwokacką. Uzyskała także zaufanie od pomiotów indywidualnych, dla których prowadziła ich sprawy majątkowe oraz rodzinne, wymagające szczególnego planowania i strategicznego działania. Aktualnie kontynuuje rozwój zawodowy rozwijając własną kancelarię prawną.

 • Wyspecjalizowała się w obsłudze spraw spornych, które prowadzi począwszy od etapu negocjacji do egzekucji. Specjalizację zawodową adwokat Katarzyny Konstanty stanowią cywilne i gospodarcze procesy sądowe, wśród których dominują spory budowlane, wymagające specyficznej wiedzy techniczne, technologicznej i doświadczenia.
 • Na drugim biegunie działalności leżą sprawy rodzinne, w których prowadzeniu i dla osiągnięcia zamierzonych celów – również strategia, stanowczość i konsekwencja podejmowanych działań są kluczowe.
 • Szeroki zakres przedmiotowy spraw sądowych i niejednokrotne ich prowadzenie w oparciu o niejasne zapisy kontraktów, ukształtował naturalnie kolejną specjalizację adwokat Katarzyny Konstanty – tj. prawo kontraktowezabezpieczenia kontraktówinwestycji, w zakresie której Pani Adwokat skutecznie realizuje doradztwo prawne, mając na uwadze zagrożenia związane z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem kontraktu.

Doświadczenie zawodowe adwokat Katarzyny Konstanty obejmuje następujące obszary działalności:

 • Procesy sądowe, spory gospodarcze, cywilne i karno-skarbowe – skomplikowane procesy sądowe w sprawach gospodarczych, w których skutecznie reprezentowała m.in. wykonawców i inwestorów inwestycji budowlanych w sporach dotyczących roszczeń z zakresu prawa budowlanego, cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych;
 • Procesy dotyczące egzekucji zabezpieczeń kontraktów, dochodzenie roszczeń o wykonanie, zapłatę, zaniechanie, ze szczególnym uwzględnieniem procesów z branży budowlanej (prawo budowlane);
 • Strategie, analizy, doradztwo prawne i spory sądowe w zakresie wad robót budowlanych z tytułu rękojmi, gwarancji, nienależytego wykonania zobowiązań powstałych na osi deweloper – nabywca lokalu, deweloper – wspólnoty mieszkaniowe (wady budowlane, roboty budowlane);
 • Analizy, strategie, doradztwo w przedmiocie spraw spornych z dziedziny prawa telekomunikacyjnego i prawa ochrony konkurencji, z sukcesami w sporach przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz w postępowaniach przed organami regulacyjnymi z dziedziny telekomunikacji w ramach reprezentacji jednego z czołowych uczestników rynku telekomunikacji w Polsce (prawo telekomunikacyjne);
 • Sprawy sporne z dziedziny papierów wartościowych (obligacje, papiery wartościowe);
  W dniu 27 lutego 2020 r. na skutek działań adwokat Katarzyny Konstanty Sąd Najwyższy podjął do sygn. akt III CZP 55/19 uchwałę w sprawie legitymacji czynnej obligatariusza w sporze z dłużnikiem rzeczowym, na którego nieruchomości obligatariusz posiada zabezpieczenie hipoteczne, uzyskując w Uchwale Sądu Najwyższego potwierdzenie legitymacji czynnej obligatariusza, mimo ustanowienia i działania obok administratora hipoteki (hipoteka, administrator hipoteki, obligacje);
 • Reprezentację podmiotów gospodarczych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (upadłość, restrukturyzacja); adw. Katarzyna Konstanty współpracuje z doradcami restrukturyzacyjnymi i doradcami podatkowymi co pozwala zoptymalizować obsługę spraw na Państwa rzecz poprzez doświadczenie, fachowe doradztwo i właściwe strategie działania;
 • Analizy, doradztwo, obsługę prawną transakcji dotyczących nieruchomości (nabycie nieruchomości, hipoteka, umowa przedwstępna, sprzedaży nieruchomości, inwestycje, podatki);
 • Obsługę prawną i doradztwo w sprawach majątkowych (doradztwo w zakresie sukcesji majątku, umowy majątkowe, podział majątku, dział spadku);
 • Obsługę prawną, doradztwo, reprezentację przed sądami w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (prawo rodzinne, władza rodzicielska, rozwód, alimenty);
 • Postępowania karno-skarbowe – w których adw. Katarzyna Konstanty wykorzystuje wiedzę nabytą w trakcie podyplomowych studiów z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego (prawo karne-skarbowe) ukończonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W ramach działalności zawodowej adwokat Katarzyna Konstanty ściśle współpracuje z zaufanymi i doświadczonymi partnerami, z którymi obsługuje wspólnie większe projekty i od których uzyskuje pomoc merytoryczną w sprawach bieżących.

Tel.: +48 502 622 117
E-mail: kancelaria@konstanty.com.pl,
mg@geromin.com

Maciej Geromin, Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny działający w przekonaniu, że porządek i wysoka jakość pracy stanowią gwarancję bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia Klienta. Posiada bogate doświadczenie związane z obsługą małych i średnich przedsiębiorców, ale także międzynarodowych podmiotów gospodarczych, które nabył w renomowanych kancelariach prawnych w Krakowie i Warszawie.

Był członkiem i sekretarzem Zespołu Ministra Sprawiedliwości opracowującego zmiany w prawie upadłościowym, efektem których było m.in. uchwalenie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W latach 2015-2016 był też członkiem Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa gospodarczego.

Równolegle realizuje się w roli dydaktyka. W latach 2015-2016 był wykładowcą na studiach podyplomowych Uczelni Łazarskiego na kierunkach: prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo egzekucyjne i windykacja należności.

W latach 2016-2020 był wykładowcą studiów podyplomowych dla sędziów i prokuratorów prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Wyższa Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Kilkakrotnie pełnił funkcję delegata Polski na sesjach V Grupy roboczej UNCITRAL ds. prawa upadłościowego, w tym ostatni raz w roku 2019.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Specjalizacje:

 • gospodarcze postępowania sądowe;
 • bieżącej obsługa prawna podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji zobowiązań finansowych i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Na co dzień: pasjonat podróży, muzyki klasycznej.


Email: kancelaria@konstanty.com.pl

Języki: angielski

Justyna Kopera-Abarowicz, Adwokat

Posiada 11 lat doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych, od 2013 r. jako adwokat przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

Stypendystka programu Leonardo da Vinci z praktyką w odbytą w ClaimTime Solicitors w Birmingham, UK.

W praktyce zawodowej skupia się na bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych średniej wielkości, prowadzi sprawy dotyczące nieruchomości, sprawy spadkowe, własnościowe, ubezpieczeniowe i rodzinne. Doskonały prawnik procesowy i empatyczny partner dla klientów szukających rozwiązań w sprawach rodzinnych.

Na co dzień – pasjonatka longboardingu i podróży;

Specjalizacje:

 • prawo zobowiązań, odpowiedzialność deliktowa,
 • prawo nieruchomości,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo ubezpieczeń,
 • spory pracownicze, zagadnienia mobbingu, odpowiedzialność pracodawcy,
 • procesy sądowe (cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze).


E-mail: kancelaria@konstanty.com.pl

Języki: angielski, niemiecki

Dr Jacek K. Sokołowski, Radca Prawny

Posiada 20 lat doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i podmiotów indywidualnych,

 • od 1999 r pracuje jako prawnik w kancelariach korporacyjnych, w l. 2003-2004 stagiaire régulière w gabinecie politycznym Komisarza UE ds. Rynku Wewnętrznego;
 • w 2005 roku mecenas Sokołowski obronił doktorat z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie w Heidelbergu;
 • W latach 2006-2010 pełnił funkcję szefa działu inwestycji bezpośrednich w cenionej krakowskiej kancelarii prawnej;
 • Od 2010 pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzący równolegle samodzielną praktykę prawniczą;
 • Od 2016 ekspert Centrum Analiz KJ oraz Instytutu Allerhanda, autor analiz i raportów
  z zakresu polityki publicznej i sądownictwa;

W swojej praktyce zawodowej skupia się na obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie ich bieżącej obsługi prawnej, w tym obsłudze podmiotów rynku niemieckiego oraz na sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Na co dzień: pasjonat kajakarstwa oraz architektury współczesnej.

Specjalizacje:

 • spory sądowe cywilne i gospodarcze, w tym w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych,
 • prawo korporacyjne, prawne aspekty zarządzania podmiotami gospodarczymi, w tym akty prawa wewnętrznego,
 • kontrakty pracownicze, handlowe, umowy gospodarcze,
 • procesy inwestycyjne;
 • sprawy rodzinne.

Bogusław Kędzierski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Właściciel indywidualnej kancelarii prawnej i doradztwa podatkowego. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych od 2009 r., a od 14 lat zajmuje się doradztwem prawnym i podatkowym dla podmiotów gospodarczych i indywidualnych.

Zdobywał doświadczenie w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego w Warszawie i Krakowie oraz odpowiadał za dział podatkowy  w renomowanej kancelarii prawnej.  Obsługiwał jako prawnik wewnętrzny i doradca podatkowy podmioty należące do największego koncernu chemicznego w Polsce. Jest również przeszkolonym audytorem wewnętrzym systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Zasadą, jaką się kieruje, jest świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego  na  najwyższym  poziomie,  przy  jednoczesnym  indywidualnym podejściu  do  każdej  sprawy  oraz  zrozumieniu  biznesowych  celów  swych klientów.  Zgromadzona przez niego wiedza i doświadczenie  pozwala  na  zaoferowanie rozwiązań w zakresie planowania prawnego i podatkowego na poziomie krajowym i międzynarodowym, przygotowania odpowiedniej stuktury własnościowej (w tym w zakresie projektów join venture oraz start-up) oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym  i prawnym podmiotów gospodarczych oraz osób zarządzających, które  zapewniają bezpieczeństwo i wymierne korzyści dla klientów.

Reprezentuje z sukcesami klientów w licznych sporach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi. Zajmował się kompleksową obsługą dużych projektów infrastukturalnych od negocjacji kontraktu, aż do zakończenia inwestycji (inwestycje drogowe, budowa elektrociepłowni). Doradzał w kwestiach prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego.

Specjalizacje:

 • prawo podatkowe, w tym szkolenia podatkowe oraz przygotowanie dokumentacji cen transferowych,
 • prawo spółek, wraz z restrukturyzacją własnościową (przekształcenia oraz połączenia spółek, transakcje udziałowe i majątkowe i in., podziały i likwidacje) i przygotowaniem dla pozyskania finansowania,
 • prawo umów handlowych i gospodarczych,
 • spory sądowe,
 • prawo transportowe.

Na codzień jest graczem amatorskiej ligii koszykówki oraz pasjonatem teatru.

O kancelarii