PRAWO BUDOWLANE

Pozostałe obszary działalności

Prawo budowlane

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz na etapie wykonywania umów o roboty budowlane oraz realizacji inwestycji. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa budowlanego.

W ramach naszych usług m.in.:

  • Opracowujemy projekty umów o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo inwestycji, o podwykonawstwo, o zastępstwo inwestycyjne, o dzieło, a także umowy dostawy lub sprzedaży z montażem.
  • Przygotowujemy opinie prawne dotyczące możliwości realizacji inwestycji – due dilligence nieruchomości oraz przedsiębiorstw; analizy dotyczące administracyjnych wymagań inwestycji.
  • Prowadzimy postępowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę i innych administracyjnych zezwoleń, pozwoleń administracyjnych oraz prowadzimy postepowania w tym zakresie przed sądami administracyjnymi i organami.
  • Przeprowadzamy analizy i wykonujemy opinie prawne dotyczące zawartych umów o roboty budowlane, udzielonych zabezpieczeń, ich wykonywania, zagrożeń, skutków podejmowanych działań. Realizujemy działania prawne na etapie negocjacji umów, realizacji umów, ich zmiany, odstąpienia, realizacji zabezpieczeń.
  • Prowadzimy postępowania sądowe mające za przedmiot wykonywanie umów o roboty budowlane, wady robót budowlanych, zabezpieczenia kontraktów, w których reprezentujemy zarówno inwestorów, jak i generalnych wykonawców lub podwykonawców.

Pozostałe obszary działalności