OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, RODO

Pozostałe obszary działalności

Ochrona danych osobowych, RODO

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych w opracowaniu właściwych instrumentów celem zapewnienia zgodności funkcjonowania z wymogami ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (RODO).

Zakres usług:

  • Weryfikacja wdrożonych procedur pod kątem ich zgodności z prawem;
  • Przygotowanie dokumentów i procedur dotyczących ochrony danych osobowych zgodnych z RODO, w tym polityki prywatności, polityki realizacji praw podmiotów danych, umowy powierzenia przetwarzania danych, polityki IT, treści klauzul zgód na przetwarzanie danych, oraz klauzul informacyjnych;
  • Przeprowadzanie audytów w celu weryfikacji zgodności z RODO i ujawnienia nieprawidłowych procedur oraz zaproponowania rozwiązań zgodnych z prawem;
  • Reprezentacja Klientów przed Głównym Inspektorem Danych Osobowych;
  • Doradztwo w sprawach naruszeń wymagań dotyczących ochrony danych osobowych;

Pozostałe obszary działalności