UMOWY, INWESTYCJE

Pozostałe obszary działalności

Umowy

Oferujemy państwu pomoc w zakresie przygotowywania projektów umów, ugód, porozumień, regulaminów, recenzji umów, negocjowaniu ich treści, co dotyczy prostych umów w bieżących sprawach życia codziennego (umowy kredytowe, dostawy, najmu), handlowych, jak i skomplikowanych kontraktów handlowych i umów inwestycyjnych.

W sytuacjach spornych na tle kontraktów, przygotowujemy analizy prawne dotyczące skutków zaistniałych zdarzeń i optymalnych działań klienta w danych stanie faktycznych celem ochrony jego interesu prawnego oraz potencjalnych roszczeń powstałych na tle danego stanu faktycznego.

Ponieważ trzon naszej działalności stanowią procesy sądowe, doskonale wiemy, jak zabezpieczyć Państwa interesy w umowach, aby następnie zminimalizować ewentualne spory wynikające z niejasnych lub wieloznacznych zapisów kontraktów.

Kontrakty budowlane

Mając na uwadze nasze doświadczenie, oferujemy Państwu doradztwo prawne dla podmiotów biorących udział w projektach infrastrukturalnych realizowanych na podstawie kontraktów budowlanych, w tym w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przygotowujemy i recenzujemy umowy o roboty budowlane, umowy podwykonawcze, umowy o nadzór autorski, inżynierskie, o prace projektowe.

Oferujemy doradztwo w ramach przygotowywania postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w reżimie zamówień publicznych, doradztwo przy inwestycjach w nieruchomości

Inwestycje

Pomagamy naszym klientom bezpiecznie ulokować ich pieniądze i w tym celu obsługujemy każdy etap ich inwestycji. Przeprowadzamy analizy prawne due dilligence, przygotowujemy projekty umów, prowadzimy negocjacje i reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych celem uzyskania stosownych dokumentów (decyzji, pozwoleń, wpisów, rejestracji).

Doradzamy przy wyborze najkorzystniejszych rozwiązań, identyfikujemy i opiniujemy ryzyka transakcji.

Przygotowujemy projekty umów sprzedaży nieruchomości, umów najmu, opiniujemy projekty umów dla nabywców i sprzedających, najemców i wynajmujących oraz prowadzimy negocjacje dotyczące zawierania umów.

Doradzamy w każdej fazie realizacji inwestycji budowlanych, przygotowując dla Państwa zabezpieczenie w umowach z Państwa kontrahentami.

Pozostałe obszary działalności